จํานําโฉนดที่ดินกับศรีสวัสดิ์

จํานําโฉนดที่ดินกับศรีสวัสดิ์

จํานําโฉนดที่ดินกับศรีสวัสดิ์ จำนำหมายถึงการที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เป็นต้นว่า ที่ดินหรือทรัพย์ที่ข้อบังคับอนุญาตให้จำนองได้ ไปลงทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเพื่อการใช้หนี้ ดังนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งที่ดินหรือสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นนั้นให้แก่ผู้ รับจำนำ (เปรียญพ.พ. มาตรา 702)ตัวอย่าง นายเอกได้กู้เงินจากนายโทเป็นปริมาณ 2 แสนบาท โดยนายเอกได้นำที่ดินของตนจำนวน 1 แปลงไปลงบัญชีจำนองต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการรับรองการชำระหนี้เงินกู้ยืมปริมาณ 2 แสนบาท นายเอกได้กู้ไปจากนายโท โดยนายเอกไม่ต้องส่งมอบที่ดินของตนให้แก่นายโท นายเอกยังคงมีสิทธิครอบครองแล้วก็ใช้สอยที่ดินของตัวเองได้ตามเดิม

จํานําโฉนดที่ดินกับศรีสวัสดิ์

การจำนำเพื่อเป็นการรับรองการจ่ายชำระหนี้แก่ผู้รับจำนำนั้น แบ่งได้ 6 กรณีคือ

1. การจำนำสมบัติพัสถานของตนเองเพื่อเป็นการประกันการจ่ายและชำระหนี้ของตัวเองตัวอย่าง นายเอก ได้กู้เงินจากนายโท 2 แสนบาท โดยนายเอกนำที่ดินซึ่งเป็นของตนเองไปขึ้นทะเบียนจำนองต่อพนักงานข้าราชการเพื่อเป็นการประกันการใช้หนี้เงินกู้ยืมของนายเอกเอง

2. การจำนองเพื่อเป็นการรับรองการชำระหนี้ของบุคคลอื่นตัวอย่าง นายเอกได้กู้หนี้ยืมสินจากนายโท เป็นจำนวนเงิน 2 แสนบาท โดยนายตรีได้นำที่ดินของตนเองไปลงทะเบียนจำนำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประกันการใช้หนี้ที่นายเอกได้กู้ไปจากนายโทเงินที่อาจใช้เพื่อสำหรับการจำนองได้ แบ่งได้เป็น 2 จำพวกใหญ่ได้ 2 จำพวกกล่าวอีกนัยหนึ่ง

1. อสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างทุกหมวดหมู่อันติดอยู่กับที่ดินนั้น

2. สังหาริมทรัพย์ ที่จำนองได้ เป็น

ก. เรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระว่างตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป

ข. แพ

ค. สัตว์พาหนะ

ง. สังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งกฎหมายได้ข้อบังคับให้ลงบัญชีจำนองได้อย่างเช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ฯลฯ

การไถ่คืนถอนที่ดิน

เมื่อผู้กู้จ่ายและชำระหนี้กับผู้รับจำนองเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว สามารถแจ้งเรื่องของโฉนด และหนังสือมอบอำนาจจากผู้รับจำนองได้ และนำไปยื่นไถ่คืนที่กรมที่ดินโดยแจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน ซึ่งมีเอกสารต้องดังนี้สำเนาโฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาจำนอง หนังสือสัญญากู้หนี้ยืมสินจากผู้รับจำนอง เอกสารอื่นๆอาจมีค่าธรรมเนียมน้อยสำหรับการให้บริการจากกรมที่ดินการไถ่คืนถอนที่ดิน

การบังคับจำนองในการบังคับจำนำ

มีกฎข้อปฏิบัติที่สำคัญโดยผู้รับจำนำจำเป็นต้องทำตามก่อนดังนี้ ผู้รับจำนำจำเป็นต้องทำหนังสือทวงหนี้ไปหาผู้จำนองแล้วตรงเวลา 30 วันหน้าไม่มีการจ่ายและชำระหนี้ ก็เลยจะสามารถใช้สิทธิ์บังคับผู้จำนองได้ โดยการฟ้องร้องต่อศาลให้ผู้จำนองใช้หนี้คืน

ถ้าไม่จ่ายเงินจริงจึงสามารถใช้อิทธิพลของศาลนำสินทรัพย์ที่จำนองไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ใช้สินของผู้รับจำนำ หรือให้ที่ดินดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจำนองได้ ตามผลการจำนำที่ดินการบังคับจำนำ

ข้อควรจะทราบการจำนองหรือการจำนองที่ดิน

นับว่าเป็นวิธีกู้ยืมเงินรูปแบบหนึ่งที่นิยมในธุรกิจ เนื่องมาจากปลอดภัย รวมทั้งกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้จำนองอยู่ ก็เลยมองเห็นได้ว่าธนาคารจำนวนมากปล่อยสินเชื่อในเรื่องเหล่านี้ แต่ว่าจำเป็นต้องพิจารณาถึงตัวผู้จำนองแล้วก็ผู้รับจำนำก่อนเสมอ ว่ามีความน่าไว้วางใจมากน้อยเท่าใด เงินที่ผู้จำนองกู้มาสามารถใช้คืนได้ใช่หรือไม่ และก็ผู้รับจำนองมีประสิทธิภาพสำหรับในการทวงหนี้ไหม

ถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นจะเกิดเรื่องยากสำหรับการฟ้องฟ้องร้องรวมทั้งการชำระข้อควรจะวิธีจำนองที่ดิน เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้จำนองมีทุนจากอสังหาริมทรัพย์ที่เปล่าว่าง ถือได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดทางด้านการเงินอันฉลาดมากจริงๆทั้งยังของผู้กู้เองแล้วก็ของผู้ให้กู้ แม้กระนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้รับจำนำ หรือผู้ให้นำพื้นที่ไปจำนองด้วย

ทำความรู้จักใบปลอดหนี้สินก่อนจะมีการซื้อที่ดิน การทำธุรกรรมทางที่ดินใดๆก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จะจำเป็นมากเลย เพราะเหตุว่าถ้าขาดไปแล้วจะทำให้แนวทางการทำธุรกรรมทางที่ดินนั้นจะมีผลให้การครอบครองที่ดินไม่สมบูรณ์ สิ่งนั้นเป็น ใบปลอดหนี้ ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการชำระเงินค่าส่วนกลางในการอาศัยในคอนโดมิเนียมแล้วก็หมู่บ้านจัดสรร

ใบปลอดหนี้ ถูกกำหนดให้มีขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่มีหน้าที่จ่ายค่าส่วนกลางพึงจะระลึกว่า ถ้าเกิดพวกเราไม่จ่ายค่าศูนย์กลาง ก็มีผลทำให้เราขายที่อยู่อาศัยนี้ได้ยาก หรือขายได้ ก็โอนกรรมสิทธิ์ไม่ได้ ทั้งนี้เมื่ออยากได้ขายหรือโอนกรรมสิทธิ์แต่ว่าไม่จ่ายค่าส่วนกลางหรือจ่ายไม่ครบ นิติบุคคลไม่อาจจะออก ใบปลอดหนี้ ให้ได้ และก็ข้าราชการกรมที่ดินมีสิทธิ์ยับยั้งการโอนกรรมสิทธิ์นั้นๆ ได้ด้วย

นอกนั้นคนที่ต้องการซื้อที่อยู่ที่อาศัยมือสอง ควรตรวจดูประเด็นนี้ให้ดี ผู้ครอบครองเงินนั้น จ่ายค่าส่วนกลางแล้วหรือเปล่า มีอะไรที่เป็นหนี้เป็นสินค้าง ค้างไม่น้อยเลยทีเดียวหรือไม่ ผู้บริโภครับได้หรือเปล่าที่ต้องเคลียร์เอง หรือแจ้งให้เจ้าของเงินสะสางก่อนดังที่ได้มีการตกลงกันไว้

การตรวจดูข้อมูลรอบด้านก่อนวางเงินซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อให้ทราบรอบด้าน จะช่วยทำให้ลดภาระหน้าที่ในหัวข้อการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมทางที่ดินไปได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ ใบปลอดหนี้ ซึ่งเอกสารชิ้นนี้มีความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าสาวนกลางข้างในที่พักอาศัย โดยต้องเก็บหลักฐานไว้ด้วยในแต่ละเดือนอีกทั้งการรับและการจ่าย เพื่อที่ว่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนมือจะได้ไม่มีปัญหา

6 เรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับการอายัดที่ดิน

หนึ่งข้อเกี่ยวกับสาระสำคัญของการทำงานโดยชอบด้วยกฎหมายในเรื่องของที่ดินหรือรวมเรียกว่า แนวทางการทำนิติกรรมทางที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับ การอายัดทรัพย์สินที่ดิน ซึ่งความประพฤติดังกล่าวมาแล้วข้างต้นถือได้ว่าเป็นการแจ้งให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับที่ดินผืนนั้นรู้ว่าจะปฏิบัติสิ่งใดโดยพละการในที่ดินนั้นๆไม่ได้ ควรได้รับอนุญาตจากผู้ที่ครอบครองที่ดินนั้นก่อน การอายัดที่ดิน

เป็นสิ่งที่สามารถทำเป็นโดยควรจะเป็นเจ้าของที่ดินนั้น สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ถือสิทธิ์ที่ดินถ้าเกิดจะกระทำการดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มีกฎเกณฑ์หรือข้อจำกัดที่พึงจะทราบ ดังนี้

1  ผู้ขออายัดจำเป็นต้องยื่นคำขออายัดต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่

2  ขออายัดได้มีเฉพาะแม้กระนั้นที่ดินเพียงแค่นั้นส่วนอสังหาริมทรัพย์อื่นที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นไม่ได้รับการอายัดทรัพย์สินด้วย

3  การขออายัดจะต้องไม่มีการยื่นฟ้องต่อศาล

4  ผู้ขออายัดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยบางครั้งก็อาจจะฟ้องบังคับ ให้มีการลงทะเบียน หรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้

5 ผู้ขออายัดมีสิทธิฟ้องเพื่อให้มีการขายที่ดินได้

6 มีหลักฐานเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินกระจ่างแจ้งทั้งยังโฉนดและหลักฐานการแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆที่เกี่ยวกับ การอายัดทรัพย์สินที่ดิน ยิ่งไปกว่านี้อายุของ การอายัดที่ดิน มีระบุ 30 วัน ทั้งนี้แม้มีเหตุมี่ทำให้การขออายัดมีการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรเจ้าที่มีสิทธิที่จะตรวจดูได้อย่างสมบูรณ์รวมทั้งถูก เพื่อไขข้อข้องใจให้กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในที่ดิน การอายัดทรัพย์สินที่ดิน จะตกเป็นโมฆะในทันทีแม้คนที่ขออายัดเป็นคนละคนกับผู้ที่มีชื่อในโฉนด โดยเหตุนี้ถ้าเกิดมีความจำเป็นที่จะจะต้องมีการอายัดที่ดินก็ควรแจ้งให้คนที่มีสิทธิในที่ดินผืนนั้นรู้ด้วย ยิ่งหากว่าโฉนดหนึ่งใบมีผู้ถือกรรมสิทธิ์คนไม่ใช่น้อย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะจำเป็นต้องกระทำแจ้งทุกคนให้รับทราบและก็เพื่อความถูกต้องขวานผ่าซาก แล้วก็ความเชื่อใจซึ่งกันและกัน

สิทธิวางเงินสินไถ่ต่อที่ทำการวางสมบัติพัสถาน การนำเงินสินไถ่ไปวางสมบัติพัสถาน ข้อตกลงขยายกำหนดเวลาไถ่ ไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงขายฝากที่ดินนั้น พวกเรากำหนดไว้ก่อนว่ามิได้เป็นการกำหนดค่าของสินไถ่เอาไว้นั้นเอง คนที่เอาเงินไปเป็นค่าสินไถ่ก็เลยไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจ

รวมทั้งมีสิทธิ์ที่จะไถ่ที่ดิน ตามราคาที่ขายฝากเอาไว้ด้วยเหมือนกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจำเป็นที่จะต้องอยู่ในระบุตามเวลาที่ทำสัญญากันเอาไว้นั่นเอง ถ้าว่าคนที่รับจำนอง ไม่ยินยอมให้ไถ่แล้วล่ะก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดอย่างมาก เนื่องจากเชลยนั้นมีสิทธิ์ที่จะไถ่ที่ดิน

ขายฝากด้วยการนำเงินสินไถ่นั้นไปวางสมบัติพัสถานต่อที่ทำการวางทรัพย์สมบัตินั่นเอง แม้กระนั้นจะต้องด้านในตั้งเวลาไถ่ โดยสละสิทธิ์ถอนสมบัติพัสถานที่ได้วางเอาไว้นั่นเอง โดยในกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็จัดได้ว่าที่ดินที่ขายฝากเป็นของคนที่เอาไปขายฝากตั้งแต่วางทรัพย์สินเป็นการเป็นสินไถ่ไปแล้ว

เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างมาก โดยแม้ว่าคุณเป็นคนๆหนึ่งที่กำลังสงสัยในเรื่องของสิทธิชำระเงินสินไถ่ต่อที่ทำการวางทรัพย์สินก็น่าจะสงสัยใช่หรือไม่ว่าเรานั้นมีสิทธิหรือเปล่า ขอตอบเลยว่ามีสิทธิอย่างไม่ต้องสงสัย และยืนยันว่าการที่พวกเราจะนำเอาไปไถ่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกแต่ประการใดอีกด้วย กล่าวได้ว่าเหมาะสมกับการที่จะต้องหาเงิน

เพราะว่าการที่พวกเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนั้น โดยมากก็จะคิดไปถึงการที่เรานั้นเอาไปจำนองหรือว่าขายฝากนั่นเอง บางทีอาจจะดูเกิดเรื่องที่เข้าใจยากมาก แม้กระนั้นแม้ว่าเพียรพยายามทำความเข้าใจจริงๆแน่นอนว่าคุณจะสามารถรู้เรื่องได้โดยง่ายแน่ๆ

เมื่อรู้เรื่องความหมายของคำว่า “ จำนำ ” แล้ว มาดูเรื่องเงินทองที่จำนองได้กันค่ะเปรียญพ.พ. มาตรา 703 วางหลักไว้ว่า อสังหาริมทรัพย์นั้นบางทีอาจจำนำได้ไม่ว่าชนิดอะไรก็แล้วแต่สังหาริมทรัพย์ต่อไปนี้ก็บางทีอาจจำนำได้เหมือนกัน ถ้าว่าได้ลงบัญชีไว้แล้วตามกฎหมาย

เป็นเรือระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไปแพสัตว์ยานพาหนะสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งข้อบังคับแม้กำหนดไว้ให้ลงบัญชีเฉพาะการจากหลักในมาตรานี้ มองเห็นได้ว่าสินทรัพย์ที่จำนองได้นั้น เป็นสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้ง สังหาริมทรัพย์พิเศษ ด้วยเหตุนี้ ถ้าหากเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปจะนำมาจำนองไม่ได้ ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่นิยมเอามาจำนองเป็นประกันการใช้หนี้ได้แก่ ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน

หากบุคคลภายนอกจะจำนำเงินของตนเองเป็นประกันหนี้สินบุคคลอื่นต้องชำระได้หรือไม่ ?คำตอบเป็น ได้ โดยอาศัยหลักใน เปรียญพ.พ. มาตรา 709 แต่ว่าสิ่งจำเป็นเป็น ผู้จำนองต้องเป็นผู้ครอบครองในขณะนั้น ถึงจะเอาสินทรัพย์นั้นจำนำได้ โดยทำเป็นหนังสือและก็นำไปขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ กล่าวอีกนัยหนึ่งกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดิน

ตาม เปรียญพ.พ. มาตรา 714ตัวอย่างเช่น นาย A ไปกู้เงินนาย B จำนวนเงิน 2 ล้านบาท โดยให้นาย C นำที่ดินของนาย C ไปขึ้นทะเบียนจำนองเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้ที่สำนักงานที่ดิน เห็นได้ว่าเงินทองที่จำนำเป็นของนาย C ผู้จำนองเพื่อรับรองหนี้อันบุคคลอื่นจำต้องชำระ ก็เลยสามารถทำเป็น มีผลสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมาย

“แนวทางการขายฝาก” ทำให้ถูกย่อมไม่เสียเปรียบ การขายฝากเป็นอย่างไร แล้วก็ทำไมก็เลยเกิดกรณีต่างๆที่ทำให้คนขายฝากเสียเปรียบผู้บริโภคฝากโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ลองมามองความจริงเกี่ยวกับการซื้อขายจำพวกนี้กัน
“ขายฝาก” คือ สัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ตกไปยังผู้บริโภค โดยมีข้อตกลงกันว่าคนขายบางทีอาจไถ่ทรัพย์สินนั้นคืนได้ โดยลักษณะที่จำต้องทราบมีดังนี้

สัญญาขายฝากเป็นข้อตกลงที่กรรมสิทธิ์ในเงินทองเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่จดทะเบียน ผู้ขายฝากจะได้รับเจ้าของในที่ดินกลับได้จำเป็นต้องขอไถ่คืนภายในตั้งเวลา หรือภายในเวลาที่ข้อบังคับระบุ โดยหากเป็นอสังหาริมทรัพย์จะมีระบุ10 ปี และก็หากเป็นสังหาริมทรัพย์มีระบุ 3 ปี นับจากเวลาจำหน่าย ข้อตกลงขายฝากจำเป็นจะต้องกำหนดระยะเวลาว่าจะไถ่คืนกันเมื่อใด

ถ้าเกิดไม่มีตั้งเวลาแน่ๆหรือตั้งเวลาไถ่เหลือเกินกว่านั้นให้ลดลงมาเป็น10 ปี รวมทั้ง 3 ปี ตามประเภททรัพย์สมบัติ การขยายตั้งเวลาไถ่จะขยายจำนวนกี่ครั้งก็ได้แล้วแต่ตกลงกันแต่รวมกันแล้วจำเป็นจะต้องไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันทำข้อตกลงขายฝาก แล้วก็ควรมีหลักฐานเป็นหนังสือเซ็นชื่อของผู้รับซื้อฝาก ซึ่งถ้าหากทรัพย์สินที่ขายฝากจึงควรทำเป็นหนังสือรวมทั้งขึ้นทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่

ข้อตกลงขยายกำหนดเวลาไถ่จากวิธีขายฝากจะต้องขึ้นทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผลของการใช้สิทธิไถ่ภายในระบุของผู้มีสิทธิการไถ่คืนหมายคือคนขายฝากนั้นเจ้าของในเงินทองซึ่งขายฝากจะตกเป็นของคนขายฝากตั้งแต่ขณะที่ได้ชำระสินไถ่หรือวางสมบัติพัสถานอันเป็นสินไถ่

เว้นเสียแต่แม้กระนั้นเป็นการเช่าทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างขายฝากซึ่งได้ลงทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่ แล้วก็การเช่านั้นไม่ทำให้ผู้ขายฝากหรือผู้ไถ่เสียหาย ตั้งเวลาเช่ามีคงเหลืออยู่เพียงใดให้อาจสมบูรณ์ตามนั้น แต่ว่าจำเป็นต้องไม่มากกว่าหนึ่งปี ดังนั้นแม้ควรต้องกระทำการซื้อขายจำพวกนี้ ควรระบุช่วงเวลาสำหรับในการไถ่ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ทำงานภายใต้ข้อตกลงดังที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองปกป้องการเสียเปรียบที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งผู้มีสิทธิการไถ่เองรวมทั้งเพศผู้ซื้อฝากด้วย

การครอบครองรวม การซื้อที่ดินหรือเงินร่วมกับคนอื่นๆหรือถึงที่กะไว้ดินจากมรดกร่วมกับญาติพี่น้องถือเป็นที่มาของการถือกรรมสิทธิ์รวม ซึ่งบางทีอาจทำให้เกิดความยุ่งยากในอนาคตได้ โดยเหตุนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมีข้อควรตรึกตรองดังต่อไปนี้ ควรจะหลีกเลี่ยงการซื้อที่ดินหรือห้องพักร่วมกับบุคคลอื่น เรื่องรูปทรงความเป็นเจ้าของที่ดินจะตกลงกันเมื่อใดก็ได้ แต่หากตกลงกันได้แต่ก่อนก็ควรกำหนดไว้ตั้งแต่วันเข้าครอบครองรวม

โดยจดทะเบียนประเภท “ชี้แจงส่วน” การรักษาโฉนดหรือหนังสือเจ้าของห้องเช่า ควรจะแน่ใจว่าคนเก็บรักษาไม่เอาโฉนดไปให้เจ้าหนี้ยึดไว้ประกันหนี้สิน การซื้อแบบเข้าถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ครอบครองนั้นไม่สมควรที่จะทำ ควรจะให้เขาแบ่งที่ดินเท่าที่อยากได้ซื้อออกมาก่อน แต่ว่าถ้ารอมิได้ก็ให้กำหนดไว้ในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายว่าเมื่อโอนเสร็จแล้ว

ให้ด้วยกันยื่นคำขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมทันที ผัวเมียมีสิทธิร่วมด้วยถ้าที่ดินเป็นสินสมรส แม้จะลงชื่อในโฉนดเพียงคนเดียว แต่ว่าควรจะสั่งย้ำให้คู่รักลงชื่อยินยอมกรณีขายออก เพราะเหตุว่ากระบวนการทำนิติกรรมเกี่ยวกับสินสมรสควรต้องได้รับความยินยอมจากคู่บ่าวสาวเสมอ ถ้าหากมิได้รับความยินยอมก่อน

อีกข้างบางทีอาจฟ้องให้เพิกถอนการโอนนั้นได้ ควรลงนามระหว่างผู้ครอบครองรวมไว้ว่าถ้าจะขายเฉพาะส่วนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองรวมบุคคลอื่นด้วย ทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมีการยึดทรัพย์ของเจ้าของรวมเพื่อขายทอดตลาดคือ ผู้ครอบครองรวมผู้อื่นจะต้องไปยื่นคำร้องต่อศาล

ขอให้กันส่วนของตนเองออกมาจากการขายทอดตลาด ในกรณีที่ออกเงินด้วยกันหรือมีกรณีอะไรก็แล้วแต่ที่ข้อบังคับถือว่ามีสิทธิร่วมในที่ดิน ได้แก่ จ่ายเงินซื้อคนละครึ่ง ควรจะลงลายมือชื่อทั้งสองคนเมื่อรับโอนสำหรับเพื่อการซื้อนั้น เรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมควรจะคำนึงหรือเรื่องทางเข้าออกให้สะดวก

ถ้าเป็นได้ก่อนที่จะเจ้าของที่ดินจะชูที่ดินให้แก่บุตรหลานหรือทำพินัยกรรม ควรแบ่งที่ดินไว้ให้เรียบร้อย มีทางเข้าออกเป็นของแต่ละแปลงการปฏิบัติการเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์รวมควรเป็นไปอย่างละเอียด ซึ่งแม้เป็นได้ไม่สมควรครอบครองรวมจะดีเยี่ยมที่สุด เพื่อไม่ให้เสียเงินเสียทองเสียเวลาถ้าหากกำเนิดปัญหาขึ้น

กลับสู่หน้าหลัก