k w

k w

k w หมายความว่ากิโลวัตต์และก็หนึ่งกิโลวัตต์พอๆกับ 1,000 วัตต์ ใช้สำหรับวัดพลังงานที่ใช้โดยเครื่องมือขนาดเล็กตัวอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าเครื่อง

k w ความไม่เหมือนระหว่าง W kW kWhเมื่อ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์

มีหน้าที่ในขณะนี้ ด้วยโซล่าเซลล์ราคาแพงต่อวัตต์ (Watt)

ที่ถูกลงขึ้นทุกวัน เป็นต้นเหตุให้คนจำนวนไม่น้อยหันมาใช้ระบบ

โซล่าเซลล์กันเยอะขึ้นเรื่อยๆ จึงจำเป็นจะต้อง k w suspensions

คือ kw suspention รู้หน่ายของ กิโลวัตต์และก็กิโลวัตต์ชั่วโมงและก็เมกะวัตต์ ที่ใช้กันบ่อยๆ
1. วัตต์ (watt, W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลังตั้งชื่อตาม

เจมส์ วัตต์ ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100 วัตต์
1 วัตต์ มีค่าพอๆกับ 1 จูล ของ พลังงาน ต่อ วินาที

1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อ วินาที = 1 kg·m2·s−3

2. กิโลวัตต์ (kW) มันก็คือ วัตต์ x 1,000 นั่นเองหลายเท่าย่อย

 

หลายเท่าใหญ่ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า เครื่องหมาย ชื่อ
10–1 W dW เดซิวัตต์ 101 W daW เดคาวัตต์
10–2 W cW เซนติวัตต์ 102 W hW เฮกโตวัตต์
10–3 W mW มิลลิวัตต์ 103 W kW กิโลวัตต์

10–6 W µW ไมโครวัตต์ 106 W MW เมกะวัตต์
10–9 W nW นาโนวัตต์ 109 W GW จิกะวัตต์

10–12 W pW พิโกวัตต์ 1012 W TW เทระวัตต์
10–15 W fW เฟมโตวัตต์ 1015 W PW เพตะวัตต์
10–18 W aW อัตโตวัตต์ 1018 W EW เอกซะวัตต์
10–21 W zW เซปโตวัตต์ 1021 W ZW เซตตะวัตต์

10–24 W yW ยอกโตวัตต์ 1024 W YW ยอตตะวัตต์หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวครึ้ม
3. กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) เป็นจำนวนพลังงานที่ถูกใช้ในอัตร

า 1,000 วัตต์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 1 หน่วยกระแสไฟฟ้าตัวอย่าง เปิดไฟฟ้าหลอดละ 100 วัตต์ จำนวน 1 หลอด จำนวน 10 ชั่วโมง รวม 100×10=1,000 วัตต์ = 1 หน่วย

ส่วนหลอดไฟ 100 วัตต์ ปริมาณ 10 หลอด ปริมาณ 1 ชั่วโมง รวม 100×10=1,000 วัตต์ = 1 หน่วย เช่นกันจากตัวอย่างถ้าเกิดพวกเราใช้กระแสไฟฟ้า ไป 1 หน่วย แสดงผลออกมาจาก วัตต์อาวร์มิเตอ

ร์ (Watthour Meter) เป็นมิเตอร์สถานที่ทำงานด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้าถูกทำขึ้นมาให้ใช้งานเป็นมิเตอร์วัดกะแสไฟฟ้าในบ้านเรือน ในโรงงานอุตสาหกรรมและที่อื่นๆที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า

โดยวัดกำลังไฟฟ้าออกมาเป็น กิโลวัตต์ชั่วโมงความไม่เหมือนที่สำคัญที่สุดระหว่าง kW รวมทั้ง kWhเป็นKW วัด อำนาจ สร้างและใช้งานโดยวัสดุอุปกรณ์เวลาที่ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง วัด พลังงาน บริโภคโดยอุปกรณ์ไฟฟ้า

ไม่เหมือนกันอื่นๆระหว่าง kW รวมทั้ง kWh อธิบายไว้ด้านล่างในตารางเทียบความต้องการคำแสดง kW และคำว่าการบริโภคอธิบาย kWh กิโลวัตต์หมายความว่ากิโลวัตต์และก็หนึ่งกิโลวัตต์พอๆกับ 1,000 วัตต์

ใช้สำหรับวัดพลังงานที่ใช้โดยเครื่องมือขนาดเล็กตัวอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็นพัดลม ฯลฯ ระหว่างที่ kWh ย่อมาจากชั่วโมงกิโลวัตต์ kWh

วัดพลังงานที่อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้เวลาที่กำหนด ชั่วโมงกิโลวัตต์ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับในการวัดค่าไฟฟ้า หน่วยหนึ่งหน่วยของ kWh เท่ากับ 3.6 megajoules ต่อวินาทีคำจำกัดความของ kWhกิโลวัตต์วัดพลังงาน

ที่มอบโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวโยงกับเวลาหรือเราสามารถกล่าวได้ว่ามันคำนวณงานที่ทำงานโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับเวลา เครื่องใช้ในบ้าน

ดังเช่นพัดลม, เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, โคมไฟได้รับการจัดอันดับพลังงาน และกำลังนี้วัดเป็นกิโลวัตต์คำอธิบายศัพท์ของ kWh

kWh วัดงานที่ทำโดยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาที่กำหนด กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงวัดพลังงานที่ใช้โดยเครื่อง การใช้พลังงานขนาดเล็กวัดเป็นกิโลวัตต์ – ชั่วโมงและก็การใช้พลังงานขนาดใหญ่วัดเป็นเมกะวัตต์ชั่วโมงตัวอย่าง

– ปลดปล่อยให้เครื่องทำความร้อนดำเนินการตลอด 1 วันต่อวันและก็ใช้พลังงาน 1,500 – 2000 วัตต์ ด้วยเหตุนั้นพลังงานทั้งปวงที่ใช้โดยเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความร้อนก็เลยถูกวัดโดยผลิตภัณฑ์ของเวลาและพลังงานที่เครื่องทำความร้อนใช้พลังงาน (เป็น kWh) = พลังงาน (kW) X เวลา (24)พลังงาน = 1500 x 24 / 1,000พลังงาน = 36 kWh

ความต่างที่สำคัญระหว่าง kW และ kWhกิโลวัตต์เป็นหน่วยของการประเมินการใช้พลังงานและการบริโภคโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอย่างเช่นมอเตอร์อุปกรณ์สำหรับกำเนิดไฟฟ้าเครื่องทำความร้อน ฯลฯ ในตอนที่ kWh

วัดการใช้พลังงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
kW หมายคือกิโลวัตต์รวมทั้งต้นแบบเต็มของ kWh คือกิโลวัตต์ชั่วโมง kWh

วัดพลังงานซึ่งสำเร็จผลิตของพลังงานทั้งผองที่ใช้โดยเครื่องไม้เครื่องมือและก็เวลาในหนึ่งชั่วโมงกิโลวัตต์จะวัดพลังงานที่ใช้โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ k w suspensions คือ kw suspention ตัวอย่างเช่นหลอดไฟ,

เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า, พัดลม ฯลฯ kWh ส่วนใหญ่จะใช้ในการคำนวณพลังงานที่ใช้โดยเครื่องชั่วโมงกิโลวัตต์ใช้เป็นหลักใน บริษัท ที่เรียกเก็บเงินสำหรับวัดการใช้พลังงานการคำนวณหากำลังไฟฟ้าภายในบ้าน

1.Watt : วัตต์ เป็นหน่วยของ กะแสไฟฟ้า
2.Kilowatt : KW : กิโลวัตต์คือหน่วยของ กำลังไฟฟ้าที่มีค่าพอๆกับ 1,000 W
3.Megawatt : MW : เมกกะวัตต์ เป็นหน่วยของ กะแสไฟฟ้าที่มีค่าเท่ากับ 1,000 KW หรือ 1,000,000 W
4.KW-hour : กิโลวัตต์-อาว์เอ้อร์ คือหน่วยของการคิดค่ากำลังไฟฟ้า

หรือที่พวกเราเรียกกันว่า ยูนิต(Unit) หรือหน่วยนั่นเอง ซึ่งก็คือหน่วยของค่าไฟฟ้า ที่การไฟฟ้าเก็บตังค์บ้านพวกเรานี่แหละครับผม ทีนี้มันมีที่มา หรือคำนวณมาจากอะไรมาดูกันพลังงานไฟฟ้า (ยูนิต หรือ KW-hour)

= พลังงานไฟฟ้า (KW) X เวลา (ชั่วโมง)หรือ ถ้าเกิดคิดพลังงานไฟฟ้าหน่วยเป็นวัตต์ (W) ก็เอา 1,000 ไปพบร จะได้พลังงานไฟฟ้า (ยูนิต หรือ KW-hour) = พลังงานไฟฟ้า (W) X เวลา (ชั่วโมง) / 1,000ตัวอย่างเช่น

4.1 พัดลมตั้งพื้นขนาด 16” ใช้กำลังไฟฟ้า 55 W เปิดนานตลอด 10 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า
= 55 x 10 / 1,000 = 0.55 ยูนิต (หน่วย)
4.2 เตารีดไอน้ำขนาดใหญ่ ใช้กำลังไฟฟ้า 1,800 W ใช้งาน 2 ชั่วโมง จะใช้กำลังไฟฟ้า
= 1,800 x 2 / 1,000 = 3.6 ยูนิต (หน่วย)

4.3 เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU ใช้ความรุนแรงกระแสไฟฟ้า 2,020 W เปิดยาวนานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง จะใช้พลังงานไฟฟ้า
= 2,020 x 10 / 1,000 = 20.2 ยูนิต (หน่วย)ส่วนประกอบค่าไฟ

ประกอบด้วย ค่าไฟฐาน + ค่าไฟผันแปร (ft) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat)ในที่นี้จะชี้แจงในส่วนของค่าไฟฟ้าฐาน ด้วยเหตุว่าเมื่อรู้ค่าไฟฐานแล้วก็สามารถไปพบค่า ft (เปลี่ยนแปลงทุก4เดือน) และก็ vat ได้อย่างสะดวกสบายค่าไฟฟ้าฐาน

= จำนวนยูนิต X อัตราค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยสวัสดีจ้ะ

วันนี้จะมาพูดถึงการประมาณค่ากำลังไฟฟ้าในโรงงานหรือในบ้าน หากพวกเรามีมิเตอร์ที่ใช้วัดค่าพลังงานเราสามารถคำนวณค่าไฟฐานที่พวกเรา

ใช้งานต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปีได้เอง โดยการอ่านค่ากำลังไฟฟ้า

Kwhเป็นหน่วยของการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า หรือที่เราเรียกกันว่า ยูนิต หรือ หน่วยนั่นเอง นั่นก็คือหน่วยของการคิดค่าไฟฐาน ที่การไฟฟ้าใช้ไว้เก็บเงินค่าไฟฟ้า

ตามบ้านช่องแล้วก็ในโรงงาน นั่นแหละค่ะพวกเรามาดูกันว่าที่มาสำหรับในการคำนวณค่าใช้กระแสไฟฟ้าฐานได้จากอะไรบ้าง มาดูกันนะค่ะจากรูปภาพตามตัวอย่างสามารถอ่านค่าต่างๆที่ใช้คำนวณค่าไฟ

ได้ดังต่อไปนี้กะแสไฟฟ้า (kW) อ่านค่าได้เท่ากับ6574.8 kW หรือ 6574.8 หน่วยขณะที่ใช้พลังงาน อ่านค่าได้พอๆกับ 49672.95 ชั่วโมงพลังงานไฟฟ้า

(kWh หรือ Unit) = กำลังไฟฟ้า (kW) X เวลา (hour) = 6574.8 X 49672.95 = 326, 589, 711.66 Unitพวกเราได้ค่าที่ต้องในคำนวณค่าใช้กระแสไฟฟ้าฐานแล้ว มาคำนวณค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้ากันเถิดค่ะโดยคำนวณจากสูตรค่าไฟฟ้าฐาน = ปริมาณยูนิต X อัตราค่ากระแสไฟต่อหน่วย*

*อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย ขึ้นกับการคิดค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆสำหรับเพื่อการคิดค่าไฟฐานพื้นฐานสามารถนำไปคำนวณหาค่าใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นแถวทางในการประหยัดพลังงานต่อไป

#ทริค : เพื่อให้ค่าkWh ที่ถูกต้องก็เลย k w suspensions คือ kw suspention จำต้องเช็คว่าพวกเราได้ทำตั้งค่า CT Ratio ถูกต้องไหม เพื่อให้ได้ค่า kWh ที่ถูก ถ้าท่านใดมีเรื่องที่น่าสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ค่ะ บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจ้ะ
แรงม้า VS กิโลวัตต์ ไม่เหมือนกันยังไงแรงม้า (Horse Power อักษรย่อ HP)

 

เป็นหน่วยของ กำลัง (Imperial Horsepower)แรงม้า คือ อัตราการทำงานที่นิยมใช้ในทางวิศวกรรมและงานช่างซึ่งแสดงถึงกำลังของเครื่องจักร เครื่องยนต์ หรือมอเตอร์โดย 1 แรงม้า พอๆกับ 0.7457 กิโลวัตต์ เทียบเท่ากับแรงที่ใช้เพื่อสำหรับการยกน้ำหนัก 550 ปอนด์ (250 กรัมก.) ขึ้นสูง 1 ฟุต (30 เซลเซียสมัธยม) ในระยะเวลา 1 วินาที

ซึ่งมีค่าพอๆกับ 33,000 ฟุต-ปอนด์/นาที หรือ 550 ฟุต-ปอนด์/วินาที หรือ

4,564 กก.-เมตร/นาที หรือ 76.1 กิโล-เมตร/วินาที เดี๋ยวนี้หน่วยแรงม้า

ยังเป็นที่ชื่นชอบในการใช้เจาะจงกำลังหรือแรงของเครื่องยนต์ มอเตอร์

ปั๊มน้ำรวมทั้งเครื่องจักรกลประเภทต่างๆสถานที่สำหรับทำงานด้วยมอเตอร์หรือเครื่องยนต์กิโลวัตต์ (Kilowatt ตัวย่อ KW)

เป็นหน่วยของ กำลังไฟฟ้า (Metric Unit)กิโลวัตต์หมายถึงหน่วยของกะแสไฟฟ้าของเครื่องมือ มอเตอร์ หรือเครื่องมือที่ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังสำหรับในการปฏิบัติงาน โดย 1 กิโลวัตต์ มีค่าพอๆกับ 1.34 แรงม้า

 

ซึ่งมีหน่วยฐานรากเป็น วัตต์ (Watt) โดย 1 กิโลวัตต์ เท่ากับ 1000 วัตต์ (Kilo = 10 ยกกำลัง 3 หรือพอๆกับ 1000) โดยธรรมดาเรามักนิยมเรียก

กำลังของเครื่องจักรกล เครื่องจักร หรือมอเตอร์ด้วยหน่วย “แรงม้า” แต่ถ้าจะให้ถูกต้องตามหลักการแล้วเครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ทำงานด้วยมอเตอร์กระแสไฟฟ้าควรจะเรียกหน่วยของกำลัง

(กระแสไฟฟ้า) นั้นก็คือหน่วย “วัตต์ หรือ กิโลวัตต์”หากลองสังเกตดูจะเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆข้างในบ้านมักจะเรียกด้วยหน่วย

“วัตต์ หรือ กิโลวัตต์” ซึ่งก็ไม่ผิดถ้าหากจะเรียกกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหน่วย “แรงม้า” เนื่องจากว่าอย่างไรก็สามารถแปลงให้อยู่ในหน่วยของ “วัตต์ หรือ กิโลวัตต์” ได้อยู่ดีครับผม แล้วก็จะดูแปลกมากถ้าเราเรียกกำลังของกระแสไฟฟ้าด้วยหน่วย”แรงม้า”กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ดังเช่นว่า พัดลมตั้งพื้น กำลัง 0.04 แรงม้า (32 วัตต์)แรงม้า

(Horse Power, HP) เป็นหน่วยของกำลัง (Power) หรืออัตราการทำงานที่นิยมใช้กันในทางวิศวกรรมมาเป็นเวลานาน เพื่อแสดงถึงกำลังของเครื่องจักร, เครื่องยนต์กลไกหรือมอเตอร์โดย

1 แรงม้ามีค่าเท่ากับ 33,000 ฟุต-ปอนด์/นาที หรือ 550 ฟุต-ปอนด์/วินาที หรือ 76.1 กก.-เมตร/วินาทีตอนนี้มีการใช้คำนี้ลดลงกิโลวัต

(Kilowatt, KW) เป็นหน่วยแสดงกำลังของไฟฟ้า โดย 1

กิโลวัตต์มีค่าเท่ากับ 1.34 แรงม้าหรือ 1 แรงม้า เท่ากับ 0.7457 กิโลวัตต์ ตามมาตรฐาน SI (Metric) หน่วยรากฐานของกำลังเป็นวัตต์ (Watt)ไม่ใช้คำว่าแรงม้า,

1 กิโลวัตต์ เท่ากับ 1000 วัตต์ (kilo แปลว่า 1000) ถ้าเราดูแค็ตตาล็อคเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆชอบแสดงกำลังของมอเตอร์เป็น KW มากยิ่งกว่า HP ด้วยเหตุว่ามอเตอร์ทำงานด้วยไฟฟ้าไม่ได้ใช้แรงม้าลากอีกแล้วแต่ว่าความคุ้นเคยของชาวไทยจะเข้าหัวใจและชอบที่จะใช้ HP มากกว่า ในอนาคต KW จะเข้ามาแทนที่ HP

แปลง แรงม้า เป็น กิโลวัตต์ (HP เป็น kW):เลือกหมู่ที่สมควรจากรายการตัวเลือก, ในกรณีนี้เป็น ‘กำลัง’.หลังจากนั้น กรอกค่าที่คุณอยากได้แปลง. การคำนวณเลขคณิตเบื้องต้น: การบวก (+), การลบ (-), การคูณ

(*, x), การหาร (/, :, ÷), เลขชี้กำลัง (^), วงเล็บและ π (พาย) สามารถใช้ได้ทั้งหมดทั้งปวงในที่นี้.จากรายการตัวเลือก ให้เลือกหน่วยที่ตรงกับค่าที่คุณต้องการแปลง, ในกรณีนี้คือ ‘แรงม้า HP’.ท้ายที่สุด ให้เลือกหน่วยที่คุณปรารถนาแปลงค่าดังที่กล่าวถึงแล้วไป, ในกรณีนี้คือ ‘กิโลวัตต์ kW’.หลังจากนั้น เมื่อผลลัพธ์แสดงขึ้น มีความน่าจะเป็นสำหรับในการปัดเศษ

เป็นจำนวนเฉพาะของตำแหน่งทศนิยม เมื่อใดก็ตามที่ทำได้อย่างเหมาะควร.ด้วยเครื่องคำนวณนี้ อาจสามารถกรอกค่าที่จะแปลงด้วยหน่วยการประมาณเริ่มแรกได้ ดังเช่นว่า ‘742 แรงม้า’. ในการทำแบบนั้น

สามารถใช้ทั้งยังชื่อจริงของหน่วยหรือตัวย่อได้แบบนั้นยกตัวอย่างเช่น ทั้งยัง ‘แรงม้า’ หรือ ‘HP’. ต่อจากนั้น เครื่องคำนวณจะเจาะจงหมู่ของหน่วยการประมาณที่

กำลังจะได้รับการแปลง, ในกรณีนี้คือ ‘กำลัง’. จากนั้น มันจะแปลงค่าที่กรอกเป็นหน่วยที่สมควรที่ทราบทั้งผอง ในรายการบอกผลลัพธ์ คุณจะแน่ใจได้ว่าจะสามารถพบการแปลงค่าที่คุณหาตั้งแต่แรก. อีกทางเลือกหนึ่ง

สามารถกรอกค่าที่จะแปลงได้ดังต่อไปนี้: ’43 HP เป็น kW’ หรือ ’73 HP พอๆกับ kW’ หรือ ’66 แรงม้า -> กิโลวัตต์’ หรือ ’75 HP = kW’ หรือ ’43 แรงม้า เป็น kW’ หรือ ’31 HP เป็น กิโลวัตต์’ หรือ ’71 แรงม้า เท่ากับ กิโลวัตต์’ สำหรับหนทางนี้ เครื่องคำนวณจะยังคำนวณเป็นหน่วยของค่า

เดิมจะที่แปลงโดยยิ่งไปกว่านั้นในทันที. เครื่องคำนวณจะช่วยย่นระยะเวลาการค้นหาที่ยุ่งยากให้กับผู้ใช้ด้วยการแสดงรายการสำหรับในการ

เลือกที่มากมายที่สมควร ด้วยหมวดที่มากมายรวมทั้งหน่วยที่รองรับนับไม่ถ้วน

โดยไม่คิดถึงความน่าจะเป็นว่าผู้ใช้จะใช้การค้นหาแบบใด ทั้งหมดทั้งปวงนั้นคือสิ่งสถานที่ทำงานแทนเราด้วยเครื่องคำนวณรวมทั้งจะปฏิบัติงานได้เสร็จสิ้น k w suspensions คือ kw suspention ด้านในเสี้ยววินาที.นอกจากนี้แล้ว เครื่องคำนวณยังมีผลให้การ

ใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นได้ ดังผล ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะการคำนวณปริมาณหนึ่งกับอีกจำนวนหนึ่งเพียงแค่นั้น เป็นต้นว่า ‘(69 * 19) HP’ แต่ว่ายังสามารถรวมหน่วยการประเมินที่แตกต่างกับอีกจำนวนหนึ่ง

โดยตรงสำหรับในการแปลงค่าได้อีกด้วย โดยแบบอย่างบางทีอาจอยู่ในรูปแบบนี้: ‘742 แรงม้า + 2226 กิโลวัตต์’ หรือ ’48mm x 30cm x 86dm = ? cm^3′ ดังนี้ หน่วยการประเมินศูนย์รวมอยู่ในลักษณะนี้จึงควรเหมาะสมกันอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีเหตุผลสำหรับเพื่อการจัดหมู่ดังกล่าว.

แม้มีการใช้เครื่องหมายถูกต่อจาก ,ปริมาณในสัญกรณ์วิทยาศาสตร์‘ คำตอบจะแสดงเป็นเลขชี้กำลัง ตัวอย่างเช่น 7,072 809 935 637 4×1031 สำหรับแบบการนำเสนอนี้ ปริมาณจะแยกออกเป็นเลขชี้กำลัง ในที่นี้ 31 แล้วก็จำนวนจริง ในที่นี้ 7,072 809 935 637 4 สำหรับอุปกรณ์ที่อาจมีการจำกัดการแสดงปริมาณ ดังเช่นว่า เครื่องคำนวณแบบพกพา

ผู้ใช้ยังสามารถหาวิธีในการเขียนจำนวนเป็น 7,072 809 935 637 4E+31 ได้ โดยเฉพาะ สิ่งนี้ทำให้สามารถอ่านปริมาณที่มากรวมทั้งน้อยมากๆได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ถ้าหากว่าไม่มีการใส่เครื่องหมายเหมาะสมตำแหน่งนี้ เช่นนั้นแล้วผลลัพธ์จะอยู่ในต้นแบบการเขียนจำนวนธรรมดา สำหรับตัวอย่างข้างต้น ปริมาณจะอยู่ในลักษณะนี้:

70 728 099 356 374 000 000 000 000 000 000. การนำเสนอผลสรุปแบบอิสระ ความแม่นยำสูงสุดของเครื่องคำนวณนี้เป็น 14 ตำแหน่ง ซึ่งโน่นควรจะมีความแม่นยำมากพอในการประยุกต์ใช้งานโดยมาก.
1 แรงม้ามีกี่กิโลวัตต์?
1 แรงม้า HP = 0,735 498 75 กิโลวัตต์ kW – เครื่องคิดเลขการประเมินที่สามารถใช้เพื่อสำหรับการแปลง แรงม้า เป็น กิโลวัตต์ ในหน่วยต่างๆได้

กลับหน้าหลัก