ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน

ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน

ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน โปรตีนเป็น 1 ในอาหารหลัก 5 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน ที่พวกเราต้องกินให้พอเพียงในวันแล้ววันเล่า พวกเรารู้จักกันดีว่าโปรตีนมีความหมายสำหรับเพื่อการสร้างและก็ซ่อมบำรุงเนื้อเยื่อ อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบของส่วนต่างๆในร่างกาย ตัวอย่างเช่น กระดูก กระดูกอ่อน กล้ามเนื้อ ผิวหนัง เลือด รวมไปถึงการสังเคราะห์เอนไซม์และก็ฮอร์โมน เป็นต้น โปรตีนและตลาดอาหารเสริมในตอนนี้ผู้คนหันมาพอใจการกินสารอาหารกรุ๊ปโปรตีนมากเพิ่มขึ้น  เนื่องด้วยอยากคุณประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับมาจาก Euromonitor International ด้าน Health and Nutrition พบว่า “การบริโภคโปรตีนให้มากขึ้น” ติดอันดับที่ 9 ของวิถีโภชนาการที่ลูกค้าทั้งโลกให้การยอมรับว่าทำให้สุขภาพของเขาดียิ่งขึ้น รวมทั้งข้อมูลโดยบริษัทวิจัยตลาดระดับนานาชาติอย่าง Mordor Intelligence ได้กระทำสำรวจข้อมูลและคาดคะเนว่าอัตราการเจริญเติบโตของตลาดอาหารเสริมโปรตีนทั่วโลกในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะอยู่ที่ 9.4% ต่อปี จะเห็นได้ว่าตลาดกลุ่มอาหารเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพยังมีโอกาสขยายตัวไปได้อย่างสม่ำเสมอสินค้าโปรตีนในตลาดในตลาดมีผลิตภัณฑ์โปรตีนจากแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักเยอะมากทั้งจากแบรนด์ระดับนานาชาติและก็ระดับประเทศ โดยในแต่ละแบรนด์ก็จะมีการย้ำคุณประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากการกินโปรตีนที่ไม่เหมือนกันออกไป ดังนี้ 1. สำหรับเสริมสร้างโปรตีนให้แก่ร่างกายแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน กันดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมสร้างโปรตีนให้แก่ร่างกายก็คือ NutriliteTM by Amway นั่นเอง จะมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ร่วมกันทั้งหมดทั้งปวง 3 ตัว ตัวแรกเป็นAll […]