Kingdom Ashin of the North (2021) พากไทย Kingdom Ashin of the North (2021) พากไทย อย่างเดียวในชีวิตคือการทวงแค้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของอาคุ้นชินดูเหมือนจะจบแล้ว มีอย่างเดียวที่เหลือคือ “แก้แค้น” อาชินก็เลยไปหารองแม่ทัพแห่งชูพาจิน เพื่อร้องขอในสิ่งที่คุณต้องการ “ช่วยชำระแค้นให้คุณพ่อของเราด้วย ท่านพ่อของเราซื่อสัตย์ภักดีต่อโชชอนมาตลอดชีวิต หากแม้ท่าน (รองแม่ทัพที่ยกพาจิน) จะมอบตำแหน่งขุนนางให้ท่านบิดาไม่ได้ แต่ว่าหัวข้อนี้ท่านน่าจะทำให้ท่านได้ ไม่ว่าอีกกี่ปีสิบปีหรือยี่สิบปี […]