รับจํานองที่ดินตาบอด มา ตรา

รับจํานองที่ดินตาบอด มา ตรา

รับจํานองที่ดินตาบอด มา ตรา

รับจํานองที่ดินตาบอด มา ตรา การที่ “ผู้จำนอง” เอาเงินของตนเองยี่ห้อไว้แก่ “ผู้รับจำนำ” เพื่อเป็นประกันการจ่ายและชำระหนี้ โดยผู้จำนองไม่ต้องมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้รับจำนองจำนอง หรือ Mortgages เป็นคำสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่า“ผู้จำนอง”บางทีอาจเป็นตัวลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกก็ได้เอาเงินทองอันตัวอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางชนิดยี่ห้อไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า“ผู้รับจำนำ”เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้โดยไม่ส่งทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนำ โดยผู้รับจำนำมีสิทธิที่กำลังจะได้รับใช้หนี้ใช้สินจากเงินที่จำนองก่อนบรรดาเจ้าหนี้สามัญ

สิทธิรวมทั้งหน้าที่ของผู้จำนอง

ผู้จำนองซึ่งจำนำสินทรัพย์ของตนเองเพื่อประกันหนี้สินที่บุคคลอื่นจำต้องชำระมีสิทธิที่จะได้รับเงินใช้คืนจากลูกหนี้เมื่อได้เข้าใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้แทนลูกหนี้หรือถูกเจ้าหนี้บังคับจำนำผู้จำนองตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปซึ่งจำนำเงินเพื่อประกันหนี้สินที่บุคคลอื่นต้องจ่ายโดยไม่ได้กำหนดลำดับไว้ผู้จำนองซึ่งได้เข้าชำระหนี้หรือถูกเจ้าหนี้บังคับจำนองไม่มีสิทธิจะไล่เบี้ยเอาแก่ผู้จำนองอื่นๆนอกจากในกรณีที่มีการระบุลำดับไว้แล้วก็ผู้รับจำนองได้ปลดหนี้ให้แก่ผู้จำนองคนก่อน

ผู้จำนองคนข้างหลังย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดเท่าที่จำต้องรับความทรุดโทรมจากการนั้นยิ่งกว่านั้นผู้จำนองผู้เดียวซึ่งจำนำเงินทองเพื่อประกันหนี้สินที่บุคคลอื่นจะต้องจ่ายมีสิทธิที่จะหลุดพ้นจากความรับสารภาพได้เช่นเดียวกับผู้ค้ำประกัน ในเรื่องที่เจ้าหนี้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดส่งผลให้ผู้จำนองไม่บางทีอาจรับช่วงสิทธิได้ตามมาตรา ๖๙๗กรณีที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้ลูกหนี้โดยผู้จำนองไม่ยินยอมตามมายี่ห้อ ๗๐๐ ในกรณีที่เจ้าหนี้ปฏิเสธจ่ายหนี้เมื่อผู้จำนองขอชำระหนี้ที่ถึงกำหนดจ่ายตามมาตรา ๗๐๑

การบังคับจำนอง

เมื่อหนี้สินประธานถึงกำหนดชำระและลูกหนี้ไม่ใช้หนี้เจ้าหนี้ผู้รับจำนำย่อมมีสิทธิที่จะบังคับจำนองได้โดยมีวิธีการบังคับจำนำ ๒ วิธีคือ

๑)การฟ้องคดีต่อศาลเพื่อยึดทรัพย์สินที่จำนำออกขาย

ขายทอดตลาดนำเงินมาใช้หนี้ใช้สินก่อนที่จะมีการบังคับจำนำโดยวิธีแบบนี้ผู้รับจำนำจะต้องมีหนังสือบอกไปยังลูกหนี้ให้ใช้หนี้ภายในช่วงเวลาอันเหมาะสมก่อน ถ้าหากลูกหนี้ละเลยไม่จ่ายหนี้ตามคำบอกเล่าผู้รับจำนำก็เลยจะฟ้องศาลต่อศาลได้แล้วก็ในเรื่องที่เงินซึ่งจำนองถูกโอนไปยังบุคคลที่สาม หากผู้รับจำนำหวังจะบังคับจำนำเอาแก่คนรับโอนผู้รับจำนำควรจะมีหนังสือแจ้งแก่ผู้รับโอนล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างต่ำ ๑ เดือน

๒)การฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเอาเงินทองที่จำนำหลุดเป็นสิทธิของผู้รับจำนอง

ถ้าหากลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลา ๕ ปีผู้จำนองมิได้แสดงให้เห็นว่าราคาเงินทองที่จำนองเป็นประกันนั้นท่วมจำนวนหนี้ติดและไม่มีการจำนองรายอื่นหรือบุริมสิทธิอื่นจดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินที่จำนองผู้รับจำนองสามารถฟ้องศาลต่อศาลเอาเงินทองที่จำนำหลุดเป็นสิทธิได้แต่ก่อนการบังคับจำนำดังที่กล่าวมาข้างต้นผู้รับจำนองควรมีหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้ให้จ่ายหนี้ก่อนเหมือนกัน

การบังคับจำนำในเงินซึ่งติดจำนำหลายราย

สิทธิของผู้รับจำนำแต่ละรายเหนือทรัพย์สินที่ติดจำนองต้องถือตามวันแล้วก็เวลาจดทะเบียนผู้รับจำนำที่จดทะเบียนก่อนย่อมมีสิทธิที่กำลังจะได้รับการจ่ายชำระหนี้ก่อนผู้รับจำนำคนข้างหลังและก็ผู้รับจำนำคนหลังจะบังคับตามสิทธิส่งผลให้ผู้รับจำนำคนก่อนตนเสียหายมิได้

การบังคับจำนำกรณีเงินทองหลายสิ่งประกันหนี้

สินรายเดียวและก็ไม่ได้เจาะจงลำดับไว้ผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับแก่สินทรัพย์ทั้งสิ้นหรือแต่เพียงอะไรบางอย่างก็ได้แต่ว่าจะบังคับเอากับเงินทองมากสิ่งกว่าที่จำเป็นจะต้องไม่ได้ถ้าเกิดผู้รับจำนำจะใช้สิทธิบังคับแก่ทรัพย์สินทั้งสิ้นให้แบ่งภาระแห่งหนี้กระจัดกระจายไปตามส่วนแห่งราคาเงินถ้าผู้รับจำนำจะใช้สิทธิบังคับแก่เงินเพียงแต่บางอย่างผู้รับจำนำจะให้ใช้หนี้ใช้สินทั้งสิ้นจากเงินนั้นก็ได้

ผลการบังคับจำนำ

การบังคับจำนำเอาเงินทองจำนำหลุดหรือเอาสินทรัพย์ซึ่งจำนองออกขายขายทอดตลาดหากปรากฏว่าราคาเงินหรือจำนวนเงินจำนวนสุทธิที่ได้รับต่ำกว่าปริมาณหนี้สินที่ค้างชำระไม่ว่าหนี้ยังขาดอยู่เท่าไรลูกหนี้ไม่ต้องยอมสารภาพในหนี้สินนั้น

สิทธิและหน้าที่ของผู้รับโอน

ผู้รับโอนเงินทองที่จำนองซึ่งไม่ใช่ตัวลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเป็นผู้สืบสกุลของลูกหนี้หรือผู้ค้ำประกัน มีสิทธิไถ่ถอนจำนำได้รวมทั้งจะไถ่ถอนจำนองเมื่อใดก็ได้แต่ว่าถ้าผู้รับจำนำมีการบอกกล่าวบังคับจำนองคนรับโอนจำเป็นต้องไถ่คืนจำนำข้างใน๑เดือนนับจากวันรับคำบอกเล่า โดยผู้รับโอนจำเป็นต้องแจ้งความมุ่งมาดปรารถนาไถ่ถอนจำนำไปยังลูกหนี้แล้วก็จำต้องส่งคำเสนอไปยังเจ้าหนี้ที่ลงทะเบียนไม่ว่าในทางจำนองหรือประการอื่นว่าจะรับใช้เงินให้เป็นจำนวนอันเหมาะกับราคาทรัพย์สิน ถ้าหากปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ใครกันแน่ไม่ยอมรับคำเสนอเจ้าหนี้คนนั้นจะต้องฟ้องคดีต่อศาลข้างใน ๑ เดือนนับตั้งแต่วันมีคำเสนอ

เพื่อศาลตัดสินสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนำนั้น และก็เจ้าหนี้คนที่ใครๆก็รู้จักกล่าวต้องเป็นผู้จ่ายเงินสำรองจ่ายค่าฤชาธรรมเนียมการขายทอดตลาดจำเป็นต้องเข้าสู้ราคาเป็นจำนวนเงินสูงขึ้นมากยิ่งกว่าที่คนรับโอนเสนอจะใช้ทั้งจำเป็นต้องบอกเล่าการที่ตนไม่ยอมรับคำเสนอให้ผู้รับโอนและเจ้าหนี้คนอื่นๆที่ได้ลงบัญชี เจ้าของสินทรัพย์คนก่อน รวมทั้งลูกหนี้ในขั้นต้นทราบด้วย แม้กระนั้นหากปรากฏว่าเจ้าหนี้ทุกคนได้ตอบสนองรับคำเสนอแล้วไม่ว่าโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายย่อมถือว่าจำนำหรือบุริมสิทธิเป็นอันไถ่คืนได้ด้วยคนรับโอนใช้เงินหรือจ่ายเงินตามจำนวนที่เสนอจะใช้แทนการจ่ายหน

ความหยุดสิ้นไปที่สัญญาจำนำสัญญาจำนองย่อมยับยั้งสิ้นไปโดยอาศัยเหตุต่างๆดังนี้

๑) หนี้ที่ประกันหยุดสิ้นไปด้วยเหตุอื่นใดที่มิใช่เหตุอายุ

ความคำสัญญาจำนองนั้นเป็นเพียงแต่ข้อตกลงวัสดุอุปกรณ์ที่มีขึ้นเพื่อประกันหนี้สินด้วยเหตุนี้ “เมื่อมีเหตุให้หนี้สินประธานระงับสิ้นไปหนี้สินตามข้อตกลงจำนองก็ย่อมระงับตามไปด้วย” เหตุที่ทำให้หนี้สินประธานระงับสิ้นไป เป็นต้นว่า การใช้หนี้ การปลดหนี้สิน การหักกลบลบหนี้สินการแปลงหนี้สินใหม่ และก็หนี้กระจัดกระจายกลมกลืน สำหรับหนี้ประธานที่เกินกำหนดความนั้นโดยหลักมิได้ทำให้หนี้ระงับแต่อย่างใดเพียงแค่ลูกหนี้มีสิทธิที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เจ้าหนี้ได้แค่นั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในกรณีที่หนี้ประธานเกินกำหนดความผู้รับจำนองจึงสามารถบังคับจำนองได้แม้กระนั้นจะบังคับดอกเบี้ยที่ค้างชำระสำหรับการจำนำเกินกว่า ๕ ปีมิได้

๒) ผู้รับจำนำได้ปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองหนังสือ

๓) ผู้จำนองหลุดพ้น เป็นกรณีที่ผู้จำนองรายเดียวซึ่งจำนองสินทรัพย์ของตนเองเพื่อรับรองหนี้สินที่บุคคลอื่นจะต้องจ่ายหลุดพ้นจากความรับสารภาพโดยอาศัยเหตุเหมือนกันกับที่ผู้ค้ำประกัน

๔) ผู้รับโอนถอนจำนำ

๕) ขายทอดตลาดสินทรัพย์ซึ่งจำนำตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาแม้กระนั้นการบังคับจำนำหรือถอนจำนำ

๖) ผู้รับจำนองฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับจำนองเอาสินทรัพย์ซึ่งจำนำหลุดเป็นสิทธิดังนี้การจ่ายหนี้จำนองไม่ว่าทั้งปวงหรือนิดหน่อย การหยุดยั้งหนี้สินการตกลงแก้ไขเปลี่ยนจำนำหรือหนี้ประธานที่จำนำเป็นประกัน จำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่มิฉะนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกไม่ได

๔.ข้อควรระวังที่สำคัญเกี่ยวกับคำสัญญาจำนำ

โดยที่บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการจำนองมีวิธีการเพื่อประกันความชอบธรรมในสังคม การพินิจหลักกฎหมายจำนองควรต้องจำต้องตรึกตรองให้รอบคอบโดยคำนึงถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงทุกฝ่าย ดังใจความสำคัญตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับจำนองซึ่งจะกล่าวต่อแต่นี้ไป

๔.๑ ผู้รับจำนำมีสิทธิที่กำลังจะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญ

ประมวลกฎหมายแพ่งและก็การค้า มาตรา ๗๐๒ ได้ข้อกำหนดให้ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับใช้หนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ ซึ่งเจ้าหนี้สามัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งก็คือเจ้าหนี้ที่ไม่มีหลักประกันพิเศษหรือไม่มีสิทธิพิเศษที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยธรรมดาแล้วเจ้าหนี้สามัญทุกคนควรต้องเฉลี่ยหนี้กัน พูดอีกนัยหนึ่งเจ้าหนี้คนใดกันแน่เป็นเจ้าหนี้ในปริมาณที่มากกว่าย่อมมีสิทธิที่กำลังจะได้รับใช้หนี้ใช้สินมากกว่า

แต่ว่ากรณีเจ้าหนี้จำนองนั้นกฎหมายข้อบังคับให้มีสิทธิได้รับจ่ายหนี้เต็มจำนวนก่อนแม้มีเงินเหลือจึงจะจัดใช้หนี้ใช้สินให้กับเจ้าหนี้สามัญที่ยื่นขอรับชำระหนี้๙ สำหรับสิทธิของเจ้าหนี้บุริมสิทธินั้นจะต้องไตร่ตรองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๘๗ ที่ข้อกำหนดให้เจ้าหนี้บุขอบสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งเจ้าหนี้บุขอบสิทธิในมูลจ้างทำของเป็นการงานขึ้นบนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้ลงบัญชีแล้วตามมายี่ห้อ ๒๘๕ และมาตรา ๒๘๖ใช้ได้ก่อนสิทธิจำนำหมายถึงเจ้าหนี้บุริมสิทธิทั้งสองประเภทขอรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้จำนำได้ไพเราะเพราะพริ้งหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนทำให้สินทรัพย์ที่จำนองมีสภาพหรือราคาที่ดียิ่งขึ้น

๔.๒ ชนิดของเงินที่จดจำนอง

ประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็การขายมาตรา ๗๐๓ ข้อบังคับให้อสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสังหาริมทรัพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้บางประเภทสามารถจำนำได้อสังหาริมทรัพย์นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๙ข้อบังคับว่า หมายความถึง ที่ดินแล้วก็ทรัพย์สมบัติอันติดอยู่ที่ที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น แล้วก็หมายความรวมทั้งทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน หรือทรัพย์อันติดอยู่ที่ที่ดินหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วยกรณีทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดินที่จะจำนองได้นั้น จะต้องเป็นทรัพยสิทธิที่สามารถโอนแก่กันได้แค่นั้น

เนื่องจากผลของการบังคับจำนองไม่ว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองหรือเอาสินทรัพย์จำนองหลุดเป็นสิทธิของเจ้าหนี้ล้วนส่งผลให้เงินทองต้องเปลี่ยนมือ ด้วยเหตุดังกล่าวหากเป็นทรัพยสิทธิที่ไม่อาจเปลี่ยนมือได้ก็จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการจำนองทรัพยสิทธิเกี่ยวกับที่ดินที่สามารถโอนแก่กันได้เป็นสิทธิเก็บกิน และก็สิทธิเหนือพื้นดินอย่างไรก็แล้วแต่กรณีนี้มีนักกฎหมายบางท่านมีความเห็นว่าถ้าหากเป็นทรัพยสิทธิแล้วไม่บางทีอาจจำนำได้เลย เนื่องจากว่าทรัพย์สินที่จำนำผู้จำนองควรจะเป็นเจ้าของ แม้กระนั้นทรัพยสิทธิต่างๆนั้นแม้ว่าจะมีผู้ทรงสิทธิแต่ว่าก็ไม่ใช่เจ้าของจึงไม่บางทีอาจจำนองได้๑๐

กลับสู่หน้าหลัก https://moonbigpapi.com/