จำนำโฉนดที่ดิน กับ จำนองที่ดิน แตกต่างกันอย่างไร

สินเชื่อที่ดินเปล่า

จำนำโฉนดที่ดิน กับ จำนองที่ดิน แตกต่างกันอย่างไร

สินเชื่อที่ดินเปล่า วันนี้ เพื่อนแท้ จะมาแนะนำการจำนำที่ดิน กับการจำนองที่ดิน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ?? ก่อนอื่นเรามารู้จักก่อนว่า โฉนดที่ดิน , การจำนำที่ดิน และ การจำนองที่ดิน  คืออะไร ซึ่งวันนี้เพื่อนแท้จะมาให้ความรู้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆ ดังนี้

 

โฉนดที่ดิน เป็นเอกสารที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน โดยแสดงรายชื่อเจ้าของปัจจุบันและเจ้าของคนก่อน ตลอดจนคำอธิบายของทรัพย์สิน โดยปกติจะโอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อในเวลาที่มีการขายอสังหาริมทรัพย์

 

การจำนำที่ดินคืออะไร?

การจำนำที่ดิน คือ การที่ “ผู้จำนำ” ส่งมอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่อีกบุคคลหนึ่ง หรือ “ผู้รับจำนำโฉนดที่ดิน” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้นั่นเอง โดยผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ บุคคลอื่นจะนำทรัพย์ไปจำนำแทนไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะถือเป็นการยักยอกทรัพย์ หรือการลักทรัพย์ ผู้จำนำมีสิทธิครอบครองที่ดินจากการรับจำนำโฉนดที่ดิน จนกว่าผู้จำนำจะชำระหนี้ไถ่ถอนคืนครบตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนดนั่นเอง

 

ลักษณะและข้อสังเกตของการจำนำที่ดิน

 • ประเภทสินทรัพย์: สังหาริมทรัพย์
 • ผู้จำนำจำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนำ
 • ผู้จำนำในสัญญาจะเป็นตัวลูกหนี้เอง หรือบุคคลภายนอกก็ได้
 • สามารถบังคับจำนำได้เลย ขายทอดตลาด โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
 • ไม่ต้องทำสัญญาหรือจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
 • สามารถบังคับจำนำได้เลย ไม่ต้องฟ้องร้อง

มองหาที่รับจำนำโฉนดที่ดิน ต้องดูจากอะไรบ้าง?

 • ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ
 • ปลอดภัย มีเงื่อนไขการรับจำนำโฉนดที่ดินที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
 • เลือกจ่ายได้ตามสะดวก ทั้งรายเดือนและรายงวด
 • ไม่ต้องจดจำนอง ไม่ต้องใช้คนค้ำ
 • ไม่ต้องใช้สลิป ไม่เช็กประวัติทางการเงิน

 

การจำนองที่ดินคืออะไร?

การจำนองที่ดิน ถือเป็นการทำนิติกรรมในรูปแบบหนึ่ง ที่ “ผู้จำนอง” เป็นผู้นำทรัพย์สินของตนเองมาเป็นประกันในการชำระหนี้ โดยคุณสามารถนำทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์มาจำนองได้ ไม่ว่าจะเป็น บ้าน คอนโด ที่ดิน หรือทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดนี้ต้องระบุอยู่ในกฎหมายที่กำหนดให้นำมาจำนองได้นั่นเอง 

 

โดยหลักการของการจำนองที่ดินนั้นก็คือการที่ “ผู้จำนอง” โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปให้ “ผู้รับจำนอง” และผู้จำนองที่ดินจะได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดินคืนเมื่อชำระหนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หากเกินกว่านั้น ผู้รับจำนองสามารถยึดทรัพย์สินได้ทันที

 

ลักษณะและข้อสังเกตของการจำนองที่ดิน

 • ประเภทของสินทรัพย์: อสังหาริมทรัพย์
 • ผู้จำนองไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์
 • ผู้จำนองในสัญญาจะเป็นตัวลูกหนี้เอง หรือบุคคลภายนอกก็ได้
 • จำเป็นต้องฟ้องร้องบังคับจำนอง ขายทอดตลาด โดยต้องรอคำสั่งศาล
 • จำเป็นต้องทำสัญญาและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่
 • จำเป็นต้องฟ้องร้องเพื่อบังคับจำนอง

 

ข้อดี สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้  |  สินเชื่อที่ดินเปล่า

สมัครสินเชื่อจำนองบ้าน เพื่อนแท้วันนี้ มีข้อเสนอพิเศษสุดให้กับคุณ พร้อมอนุมัติ เงินด่วน ไวสูงสุด 1 วันทำการ

 

 1.วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ

อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินทรัพย์สิน หรือไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนสะดวกด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยเริ่มที่ 0.60% ต่อเดือน

2. ผ่อนสูงสุด 60 งวด

ให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายได้เอง ผ่อนสบาย ๆ ไม่กระทบ ด้วยระยะผ่อนชำระสูงสุดถึง 60 เดือน

3. รับเงินเต็มจำนวน

พร้อมให้คุณรับเงินก้อนเต็มจำนวนหลังอนุมัติ โดยไม่หักค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมแอบแฝง

4. ไม่มีค่าธรรมเนียม

เพื่อนแท้ไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมก่อนอนุมัติวงเงิน โปรดติดต่อทำสินเชื่อโฉนดที่ดินครั้งแรก ที่สาขาเพื่อนแท้เงินด่วนเท่านั้น

5. ปิดบัญชีก่อนมีส่วนลด

สามารถปิดหนี้ก่อนกำหนดได้หลังผ่อนชำระขั้นต่ำแล้ว 6 เดือน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้ายเพียง 50% ของดอกเบี้ยที่เหลือทั้งหมดตามระบุในสัญญา

 

สินเชื่อโฉนดที่ดิน ที่ไหนดี ที่สุด เพื่อนแท้ คือคำตอบของคุณ

สินเชื่อโฉนดที่ดินเปล่า เพื่อนแท้ คิดอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมรวมกันแบบลดต้นลดดอก (effective rate) เริ่มต้นที่ 0.60% ต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี ซึ่งอาจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ และค่าใช้จ่ายในการติดตามบังคับทรัพย์สินที่ลูกหนี้วางไว้เป็นหลักประกันการชำระหนี้ 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้

 1. อายุ 20 – 65 ปี
 2. สัญชาติไทย
 3. มีที่อยู่ในจังหวัดที่ให้บริการ
 4. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน และครอบครองโฉนดตัวจริง

 

เอกสารการสมัคร สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก.
 5. สมุดบัญชีธนาคาร

 

เอกสารอื่น ๆ ในกรณีวงเงินกู้สินเชื่อโฉนดที่ดินมากกว่า 100,000 บาท

 1. หนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
 2. ใบระวางที่ดิน

 

ช่องทางติดต่อสมัคร สินเชื่อโฉนดที่ดิน เพื่อนแท้

 • เว็บไซต์ https://puean.co.th/
 • ไลน์ @pueantae
 • เพจ Facebook เพื่อนแท้เงินด่วน : Pueantae NgernDuan
 • ลูกค้าสัมพันธ์ 02-114-8988
 • อีเมลล์ contact@puean.co.th

 

ดูหนังออนไลน์ 2021 พากย์ไทย
Average rating:  
 0 reviews