ต่อต้านป้องกันโควิดAntiCovid19 กำงลังระบาดอยู่ ต่อต้านป้องกันโควิดAntiCovid19 ไวรัส โควิด19 กำงลังระบาดอยู่เวลานี้ โดยผู้ติดเชื้อโรครายที่มีลักษณะอาการรุนแรงมักมีลักษณะอาการของโรคปอดอักเสบและก็อาจอันตรายถึงตายได้ เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วกว่าโรคนี้สามารถแพร่ไปจากคนสู่คน ไม่ว่าจะเป็นจากการไอ จามหรือสัมผัสกับสารคัดเลือกหลั่งของคนที่ติดเชื้อโรค เพื่อคุ้มครองปกป้องการติดเชื้อเราสามารถเริ่มดูแลตนเองได้ดังนี้ 1 .ใส่หน้ากากอนามัย และก็ล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่ อย่างต่ำ 30 วินาที ถ้าเกิดไม่สะดวกควรจะใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ 2. พักผ่อนให้พอเพียงอย่างต่ำ 8-9 ช.มัธยมต่อวัน และก็ไปนอนก่อน 4 ทุ่ม […]