โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร มีคุณลูกค้าผู้คนจำนวนมากแนะนำมาว่าต้องมีบริการ ช่วยขออนุญาตการตั้งโรงงาน สักครั้ง จะได้ครบวงจร 5555 โดยพวกเราเริ่มในบริการนี้แล้วจ้ะ ก่อนที่เราจะได้อาหารแสนอร่อยและแน่นอน จำต้องสะอาดไม่เป็นอันตรายนั้น โรงงาน ผลิตอาหาร เราจะต้องสร้างโรงงานก่อนใช่มั้ยจ้ะ เมื่อก่อนสร้างโรงงานจำเป็นต้องขออนุญาตการตั้งโรงงาน กันซะก่อนค่ะ บทความนี้บางทีอาจมีคุณประโยชน์ต่อ ท่านผู้ประกอบการนะคะ

โดยการเตรียมการมี 4 ขั้นตอนจ้ะ ดังต่อไปนี้เป็น

เอกสารที่ขอผลิตของกิน อีกทั้งบุคคลธรรมดา รวมทั้งนิติบุคคล ที่จำเป็นต้องเตรียมการ

1.คำร้องขออนุญาติตั้งขึ้นโรงงาน ตามแบบ อ 1 ปริมาณ 1 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ ปริมาณ 1 ฉบับ

3.สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือใบทะเบียนการค้า ปริมาณ 1 ฉบับ

4.แบบแปลนแผนผัง ที่ถูกตามมาตราส่วน จำนวน 1 ชุด (นอกจากสถานที่ผลิตอยู่ต่างจังหวัดใช้ 2 ชุด)

 • แผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียง
 • แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในรอบๆที่ดินภายในโรงงาน และระบบการกำจัดน้ำเสียและบ่อบาดาล(ถ้ามี)

สำหรับนิติบุคคล

1.สำเนาหนังสือรับรองการเขียนทะเบียน นิติบุคคล ปริมาณ 1 ฉบับ

2.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะนิติบุคคลที่เป็นบริษัท)

3.ใบมอบฉันทะปริมาณ 1 ฉบับ ติดอากร แสตมป์ 30 บาท บางทีอาจต้องประทับตราบริษัทด้วย ในกรณีที่เจาะจงเอาไว้ภายในใบรับรอง การจดทะเบียนเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยพิธีการเรื่องของเอกสาร

แบบแปลนของโรงงาน

1.จำเป็นต้องแสดงรูปด้านหน้า

2.ข้างๆ

3.รูปตัดของตึกที่ใช้เพื่อสำหรับในการผลิต

4.ประเภทของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ถ้าหากเป็นบ้านที่พักอาศัยปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงประตูเข้าออกจะต้องแยกกัน ห้ามมีผู้อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ในส่วนของการสร้าง

การแบ่งกันห้องหรือพื้นที่ ให้แยกเป็นสัดส่วนนะคะ โดยสำหรับในการผลิตของกิน แต่ละประเภทให้เป็นไปตามสายงานการผลิต เพื่อใช้สำหรับ

1.การเก็บ วัตถุดิบ การเตรียม การปรุง

2.การฆ่าเชื้อ หรือวิธีการอื่นๆยกตัวอย่างเช่น การผ่านความร้อน การแช่แข็ง แช่เย็น หรือทำให้แห้ง สุดแท้แต่กรณี

3.บรรจุ รวมทั้งปิดฉลาก

4.ล้างชำระล้างวัสดุอุปกรณ์ หรือภาชนะ

5.จัดเก็บภาชนะหรือเครื่องไม้เครื่องมือก่อนแล้วก็หลังจากที่ใช้

6.การเก็บสารเคมีหรือวัตถุมีพิษ

7.อื่นๆเช่นถังหรือบ่อสำหรับเก็บน้ำที่ใช้การผลิตและห้องเก็บน้ำแข็งฯลฯ

8.แสดงเนื้อหาของเครื่องจักรพร้อมลายละเอียด ตัวอย่างเช่น ประเภทของแรงม้าเครื่องจักร กำลังวัตต์ ขนาดรวมทั้งแบบของเตา ขนาดของห้องเผา ประเภทของเชื้อเพลิงรวมทั้งจำนวนที่ใช้และอื่นๆหรือแสดงภาพประกอบด้วยก็ได้

9.ระดับของพื้นที่ตึกผลิตของกิน แล้วก็ห้องผลิตอาหารควรเป็นพื้นที่ลาดเทเพื่อทางระบายน้ำที่ดีและสบายสำหรับเพื่อการทำความสะอาด

10.ระบบกำจัดน้ำเสียและของเสีย ถ้าเกิดเป็นโรงงานใหญ่จะต้องมีระบบกำจัดน้ำเสียที่มีคุณภาพเพียงพอ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกระทรวงอุตสหกรรม ถ้าหากเป็นบ้านที่ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขมาทำต้องมีการกักเก็บน้ำเสียก่อนระบายทิ้ง

11.การเก็บขยะมูลฝอยไม่สมควรใช้ถังใหญ่ เนื่องจากการเก็บไว้นานจะทำให้เน่าบูดและเชื้อโรคควรจะใช้ถังเล็ก เพื่อการกำจัดทิ้งได้เสมอๆ

12.น้ำใช้ ต้องเป็นน้ำที่สะอาดตามมาตรฐานการบริโภค ถ้าหากใช้น้ำใต้ดินควรมีการกรองให้สะอาดก่อนประยุกต์ใช้ แล้วก็แม้ไม่ได้นำน้ำบาดาลมาใช้ดื่มก็ควรจะกรองให้สะอาดด้วยด้วยเหมือนกัน

13.การปรับประสิทธิภาพน้ำต้องเหมาะสม และก็ควรนึกถึงประสิทธิภาพของแหล่งน้ำเพื่อติดตั้งเครื่องแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอย สำหรับในการฆ่าเชื้อโรคเพื่อมีคุณภาพ ที่สามารถขจัดสิ่งแปดเปื้อนทางกายภาพเคมีและจุลอินทรีย์ที่มีอยู่ให้อยู่ในรดับที่ กฏหมายระบุ

14.เครื่องไม้เครื่องมือรวมทั้งเครื่องมือในการผลิต จะต้องมีวัสดุและก็เครื่องไม้เครื่องมือพอเพียงและเหมาะสมกับการสร้าง ภาชนะที่ใช้สำผัสกับของกินจำต้องตามมาตรฐาน มอก . ควรมีโต๊ะสำหรับดำเนินงาน โดยมีลักษณะคือ เหมาะสมกับงานที่ทำ ทำความสะอาดง่าย พื้นโต๊ะจะต้องทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม มีความสูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. ภาชนะใส่ต้องทำจากวัสดุไม่เป็นพิษ มีการทำความสะอาดก่อนเอามาใส่

15.ภาชนะใส่ที่นำมาใช้ได้บ่อย จำเป็นจะต้อง มีบริเวณเก็บแยกเป็นสัดส่วน ชำระล้างพื้นผิวภายนอกรวมทั้งฝาด้วยน้ำสะอาด จะต้องตรวจดูการปนเปื้อนทางด้านจุลชีวัน ล้างแล้วควรนำไปบรรจุแล้วปิดฝาในทันที ไม่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดการปนเปื้อนขึ้นอีก
16.สารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด ทั้งภาชนะใส่และพื้นที่นั้นควรจะมีข้อชี้บ่งสำหรับเพื่อการใช้

17.พื้นที่โดยรอบอาคารผลิตจำเป็นต้องสะอาด ไม่เกลื่อนกลาดหรือเลอะเทอะและไม่อยู่ใกล้สถานที่น่าขยะแขยง

18.ห้องสุขาจำต้องพอเพียงสำหรับห้องชายและก็ห้องหญิง และก็อ่างล้างมือ สบูเหลว รวมทั้งกระดาษแล้วก็ผ้าที่เอาไว้เช็ดมือ

19.ท่อแล้วก็ทางระบายน้ำจำเป็นต้องสามารถระบายได้ทำความสะอาดได้

20.แสดงกรรมวิธีการผลิตอาหารอย่างละเอียด สัดส่วนของของกินควรจะเจาะจงจำนวนร้อยละ ของน้ำหนัก ชนิดแลปริมาณผลผลิต ต้นเหตุของน้ำสำหรับการผลิต ควรมีการควรมีการปรับสภาพน้ำหรือมีการตรวจทานประสิทธิภาพน้ำ

21.เสียง กลิ่น ควัน จำต้องไม่ก่อกวนผู้อื่น

22.ระบบแสงสว่าง การถ่ายเทอากาศได้พอเพียง ผนังเรียบทำความสะอาดง่าย พื้นจะต้องแข็งแรง ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย

23.สำหรับในการผลิตก่อนการผลิตจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการล้างมือก่อนจะมีการผลิต ใสถุงมือ เปลี่ยนแปลงชุด สวมหมวก ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามทาเล็บ

24.มีการฝึกหัดข้าราชการผู้ปฎิบัติงาน ผู้ไม่เกี่ยวข้องไม่อยู่ในพื้นที่ผลิตเมื่อได้รับในอนุญาต มีอายุอยู่ได้ 3 ปี ในระหว่างนี้จึงควรดูแลสถานที่กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม พร้อมให้การตรวจทานกับข้าราชการ ตลอดระยะเวลาจ้ะ

รู้จัก!! 6 แบบอาหารเสริม สร้างแบรนด์

จากกระแสรักสุขภาพและก็ความสวยสดงดงามในไทยมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ตอนนี้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในแบรนด์ต่างๆมาก ซึ่งมีนานัปการต้นแบบแตกต่างกันออกไป แต่ว่าสำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์อาหารเสริมแม้กระนั้นไม่รู้จักว่าจะเลือกผลิตแบบไหนดีให้คุ้มค่า มีคุณภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเองได้ ยิ่งไปกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ปรับปรุงมากยิ่งขึ้นนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความมากมายหลากหลายมากกว่าที่เคยมี วันนี้แอทซี เลยจะพาทุกๆคนมารู้จะกับ 6 แบบ อาหารเสริม ที่นิยมสำหรับการสร้างแบรนด์ในไทย จะมีรูปแบบอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

1.อาหารเสริมต้นแบบอัดเม็ด (Tablet)

มีลักษณะนำผงยาและก็สารสกัดต่างๆอัดรวมผสมเข้าด้วยกัน ให้มีขนาดจำนวนที่อยาก มีนานัปการต้นแบบ ดังเช่นว่า ทรงกลม ทรงรี ทรงเหลี่ยม เคลือบเม็ดหรือเปล่าฉาบ

ข้อดี

 • ออกฤทธิ์เร็ว
 • ตั้งเวลาดูดซับออกฤทธิ์ได้
 • เก็บรักษาได้นาน 1-3 ปี
 • ควบคุมขนาดของสารสกัดและก็ปริมาณสารได้
 • กำหนดทรง ขนาด น้ำหนักได้

จุดด้วย

 • รส รวมทั้ง กลิ่นสัมผัสมากยิ่งกว่ารูปแบบอื่นๆอาจะทำให้ขม หรือมีกลิ่นแรง
 • ผลิตปริมาณมาก อาจมีผลต่อค่าครองชีพอื่นๆได้แก่ กล่อง ฟอยล์แผง เป็นต้น
 • รับประทานต้องการ สำหรับบางบุคคล อาจะเกิดการสำลัก ติดคอ
 • บางแบรนด์มีการทำสารเคลือบหวาน ทำให้กลืนง่าย

2.อาหารเสริมต้นแบบแคปซูล (Capsule)

แคปซูลแบบงี้สามารถเจอได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป มีได้มากมายขนาด เปลือกแคปซูลทำมาจากเจลาตินต่างๆดังเช่นว่า เจลาตินของสัตว์ ไม่ยุ่งยากต่อการกลืน

ข้อดี

 • กลบกลิ่นที่ไม่ปรารถนาของสารได้ทั้งผอง
 • กินง่าย ลื่นคอ
 • ช่วยในการคุ้มครองความชุ่มชื้นได้
 • มีการดูดซับสารได้ที่กระเพาะอาหารทันที
 • กำหนดขนาด จำนวน น้ำหนัก สารสกัดและก็แคปซูลได้

ข้อเสีย

 • แคปซูลโดยมากใช้เจลาตินจากสัตว์ คนที่ทานมังสวิรัต บางทีอาจไม่อาจจะรับประทานได้
 • จำกัดในปริมาณสำหรับเพื่อการใส่สารสกัดต่อ 1 หน่วยบริโภค

3.อาหารเสริมรูปแบบซอฟเจล (Softgel)

เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวเนื่องด้วยสารบางประเภทไม่อาจจะสกัดให้อยู่ในรูปผงแห้งได้ เหมาะกับการบรรจุสารที่เป็นน้ำมัน เป็นต้นว่า น้ำมันปลา น้ำมันที่ทำขึ้นมาจากรำข้าว น้ำมันดอกคำฝอย และก็วิตามินที่ละลายในน้ำมัน อย่างเช่น วิตามิน A, D, E, K แล้วก็สารที่ละลายในน้ำมันดังเช่นว่า Co enzymeQ10, Lecithin, Lutein ฯลฯ เพื่อสารกลุ่มนี้ถูกดูดซับไปสู่ร่างกายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั้นเอง

จุดเด่น

 • เปลือกเจลาตินแบบนิ่ม ไม่ยุ่งยากต่อการกิน
 • ช่วยป้องกันกลิ่นของผลิตภัณฑ์เสริมของกินก้าวหน้า
 • ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสำหรับเพื่อการดูดซับของร่างกายให้เอาไปใช้ได้ดิบได้ดีขึ้น
 • สามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมข้างใน เพราะเหตุว่าซอฟเจลจำเป็นที่จะต้องปิดสนิท ไม่รั่วซึม

จุดอ่อน

 • กระบวนผลิตอาศัยเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง
 • ถ้าเกิดเกิดการกดทับ ได้โอกาสก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ง่ายดายยิ่งกว่ารูปแบบอื่นๆ
 • คนที่มีปัญหาเรื่องสิว หน้ามัน หรือไขมันส่วนเกิน บางทีอาจหลบหลีกสารที่อยู่ในชนิดน้ำ

4.อาหารเสริมรูปแบบแคปซูลเซลลูโลส (Vegetarian capsule)

ไม่มีส่วนประกอบที่เป็น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ แป้ง น้ำตาล รวมทั้งสารที่นำไปสู่ภูมิแพ้ ทำมาจากเซลลูโลสและก็เส้นใยอาหารจากพืช ซึ่งมีคงทนถาวรต่อปัญหาการติดโรคราและก็แบคทีเรีย

ข้อดี

 • แคปซูลทำมาจากเส้นใยของผัก เหมาะสมกับคนที่เป็นมังสวิรัตหรือเปล่ารับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์
 • สามารถเก็บเอาไว้ภายในห้องที่มีอุณหภูมิสูงได้ โดยไม่ละลายหรือติดตามกัน
 • ไม่มีผลกระทบจากอากาศเย็นรวมทั้งแห้ง

จุดด้วย

 • ราคาของแคปซูลออกจะสูง
 • เก็บนานไม่ค่อยได้ ด้วยเหตุว่าเปลือกจะเปราะแล้วก็แตก
 • บางทีอาจทำปฏิกิริยากับสารที่อยู่ในแคปซูลเอง

5.อาหารเสริมแบบเป็นผง (Powder)

สำหรับผสมน้ำเพื่อละลายแล้วดื่ม หรือ กรอกปากกินได้เลย เหมาะกับสารที่จะต้องรับประมานในปริมาณมากก็เลยจะได้ผล

ข้อดี

 • สามารถแต่งรสชาติให้ดื่มง่าย อร่อย
 • มีฤทธิการดูดซึมก้าวหน้า
 • สามารถเพิ่มสารสกัดต่างๆได้ตามอยากได้ได้ในซองเดียว ไม่มีความจำเป็นที่ต้องกินแบบเม็ดทีละหลายๆเม็ด

ข้อตำหนิ

 • ใส่ได้แต่ว่าสารละลายได้ในน้ำ ส่วนสารละลายไขมันจำเป็นต้องผ่านเคล็ดวิธีเอนแคปซูเลชั่นให้ละลายน้ำได้ก็เลยจะทำเป็นผงได้
 • เก็บให้พ้นจากความชุ่มชื้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม
 • ถ้าเกิดผลิตในจำนวนมากมีผลต่อขนาดและก็น้ำหนักของสินค้า ราคาจะสูงมากขึ้นตาม

6.อาหารเสริมแบบอย่างเหลว (Liquid)

เป็นต้นแบบพร้อมดื่ม ready to drink สบาย เร็ว นำพาได้ ใช้สำหรับชงผสมกับเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถที่จะกลืนเม็ดแคปซูลหรือเม็ดยาได้

จุดเด่น

 • กินง่าย อร่อย สบาย
 • สามารถรักษาได้นาน
 • สามารถเพิ่มสารสกัด ในจำนวนที่ปรารถนาได้

จุดบกพร่อง

 • จำเป็นต้องเขย่าก่อนดื่ม เพื่อให้สารสกัดดำเนินงานได้เต็มสมรรถนะ
 • ถ้าหากอยู่ในเขตพื้นที่ได้รับแสงแดด หรือ การเปิดดื่มไม่หมดและก็แช่เย็นไว้ อากาศที่เข้าไป อาจมีผลต่อคุณภาพของอาหารเสริมได้
 • ราคาต่อหน่วยการผลิตออกจะสูง

moonbigpapi